Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4255
Title: Теоретичні дослідження навантажень на елементи колодязного крана
Other Titles: Theoretical studies of loading elements of the well crane
Теоретические исследования нагрузок на элементы колодцевого крана.
Authors: Єременко, Олександр Валерійович
Eremenko, Olexander V.
Еременко, Александр Валерьевич
Keywords: master thesis
crawler crane
well faucet
dynamic model
ingots
pincers
магістерська робота
колодязний кран
динамічна модель
злитки
кліщі
навантаження
магистерская работа
колодцевый кран
динамическая модель
слитки
клещи
нагрузка
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Розроблено метод визначення динамічних переміщень та напружень в металоконструкції крана з жорстким підвісом вантажу при наїзді нижнього кінця підвісу на упор. Досліджено вплив різних способів гальмування на динамічні напруги в балках моста і довговічність металоконструкції. Встановлено найбільш небезпечний випадок розподілу нерівностей. EN: The method of determination of dynamic displacements and stresses in the metal construction of a crane with a rigid suspension of cargo at the arrival of the lower end of the suspension on the stop is developed. The influence of different methods of braking on dynamic voltages in the beams of the bridge and durability of metal construction is investigated. The most dangerous case of unequal distribution is found. RU: Разработан метод определения динамических перемещений и напряжений в металлоконструкции крана с жестким подвесом груза при наезде нижнего конца подвеса на упор. Исследовано влияние различных способов торможения на динамические напряжения в балках моста и долговечность металлоконструкций. Установлены наиболее опасный случай распределения неровностей.
Description: Єременко О. В. Теоретичні дослідження навантажень на елементи колодязного крана. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» : магістерська робота / О. В. Єременко - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 82 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4255
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри ДМ і ПТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Eremenko.pdfМагістерська робота3.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.