Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4252
Title: Дослідження процесів націлювання спредерів на контейнери при їх перевантаженні
Other Titles: Research of targeting processes of spreaders on containers while their handling
Исследование процессов нацеливание спредеров на контейнеры при их перегрузке
Authors: Вагнер, Іон Вікторович
Wahner, Ion V.
Вагнер, Ион Викторович
Keywords: master thesis
spreader
container
automation
gantry crane
power source
магістерська робота
спредер
контейнер
автоматизація
козловий кран
джерело живлення
магистерская работа
дуговая сварка в активных газах
спредер
контейнер
автоматизация
козловой кран
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі розглянуті сучасні методи автоматизації перевантажувальних машин. Впровадження проекту системи зчитування координат козлового крана в загальну автоматизовану систему управління контейнерного терміналу забезпечить прискорення пошуку контейнерів та збільшить частку контейнерів, що перевантажуються безпосередньо в автомобіль, поліпшить якість обліку, що в кінцевому рахунку скоротить контейнеро-години і забезпечить можливість перевезення додаткових вантажів наявним парком контейнерів. EN: In this work modern methods of automation of reloading machines are considered. The implementation of the project of the system of reading the coordinates of a gantry crane into the general automated control system of the container terminal will accelerate the search of containers and increase the proportion of containers overloaded directly to the car, improve the quality of accounting, which will ultimately reduce container-hours and provide the opportunity to transport additional cargoes in the existing fleet of containers . RU: В работе рассмотрены современные методы автоматизации перегрузочных машин. Внедрение проекта системы считывания координат козлового крана в общую автоматизированную систему управления контейнерного терминала обеспечит ускорение поиска контейнеров и увеличит долю контейнеров, перегружаются непосредственно в автомобиль, улучшит качество учета, в конечном счете сократит контейнеро-часы и обеспечит возможность перевозки дополнительных грузов имеющимся парком контейнеров .
Description: Вагнер І. В. Дослідження процесів націлювання спредерів на контейнери при їх перевантаженні. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»: магістерська робота / І. В. Вагнер - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 78 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4252
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри ДМ і ПТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Wahner.pdfМагістерська робота3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.