Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4247
Title: Розробка технологічного процесу зварювання елементу поглинаючого з проектуванням дільниці
Other Titles: Development in the technological process of welding the absorbing element and designing a site
Разработка технологического процесса сварки элемента поглощающего с проектированием участка
Authors: Гонітель, Ігор Вікторович
Honitel, Ihor V.
Гонитель, Игорь Викторович
Keywords: suctive element
automatic welding
automat of adc 627
chamber for welding
поглинаючий елемент
автоматичне зварювання
автомат адц 627
камера для зварювання
поглощающий элемент
автоматическая сварка
автомат адц 627
камера для сварки
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Мета дипломної роботи – розробка технологічного процесу зварювання поглинаючого елемента вентильованої корзини для зберігання сховища сухого відпрацьованого палива. Для збирання та зварювання поглинаючого елементу були розробленні оптимальні режими для автоматичного аргоно-дугового зварювання в середовищі інертних захисних газів. Розроблена технологія зварювання на автоматі АДЦ 627 У3.1 Спроектовано оснащення для створення оптимальних умов зварювання. Проведено техніко - економічне обґрунтування розробленої технології. Розроблені загальні заходи з техніки безпеки і охорони навколишнього середовища. EN: A purpose of diploma work is development of technological process of welding of suctive element of the ventilated basket for storage of depository of dry exhaust fuel. For collection and welding of suctive element were development optimum modes for automatic argon-arc welding in the environment of rare protective gases. Developed technology of welding on the automat of ADC 627 rigging is Projected U3.1 for creation of optimum terms of welding. It is conducted technical is an economic ground of the developed technology. General measures are developed on accident and guard of environment prevention. RU: Цель дипломной работы – разработка технологического процесса сварки поглощающего элемента вентилированной корзины для сохранения хранилища сухого отработанного топлива. Для сборки и сварки поглощающего элемента были разработаны оптимальные режимы для автоматической аргонно-дуговой сварки в среде инертных защитных газов. Разработана технология сварки на автомате АДЦ 627 У3.1. Спроектирована оснастка для создания оптимальных условий сварки. Проведено технико-экономическое обоснование разработанной технологии. Разработаны общие меры по технике безопасности и охраны окружающей среды.
Description: Гонітель І. В. Розробка технологічного процесу зварювання елементу поглинаючого з проектуванням дільниці. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» : магістерська робота / І. В. Гонітель - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 – 83 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4247
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри О та ТЗВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Honitel.pdfМагістерська робота1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.