Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4208
Title: Відсотковий розподіл моторної оливи у магістралях змащування ДВЗ
Other Titles: The percentage distribution of engine oil in the lubrication lines of internal combustion engines
Процентное распределение моторного масла в магистралях смазывания ДВС
Authors: Кубіч, Вадим Іванович
Kubich, Vadim I.
Кубич, Вадим Иванович
Курликов, Дмитро Андрійович
Курликов, Дмитрий Андреевич
Kurlykov, Dmytro A.
Keywords: lubrication
tribounit
distribution coefficient
pressure of forced feed
змащування
трибоз’єднання
коефіцієнт розподілу
тиск примусової подачі
смазывание
трибосопряжение
коэффициент распределения
давление принудительной подачи
Issue Date: 2018
Publisher: Кропивницький, Центральноукраїнський національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено результати експериментального визначення коефіцієнта часткового розподілення потоку оливи в системі змащування двигуна до місць її входу в підшипники ковзання механізмів двигуна внутрішнього згорання, що обумовлює можливість подальшого проведення узгоджень критеріїв, які визначають перехід до порушення умов мащення. EN: The results of the experimental determination of the coefficient of partial distribution of the oil flow in the engine lubrication system to the points of its entrance into the bearings of the sliding mechanisms of the internal combustion engine, which leads to the possibility of further harmonization of the criteria that determine the transition to violation of lubrication conditions are given. RU: Приведены результаты экспериментального определения коэффициента частичного распределения потока масла в системе смазывания двигателя до мест его входа в подшипники скольжения, что обуславливает возможность дальнейшего проведения согласований критериев, которые определяют переход к нарушению условий смазывания.
Description: Курликов Д. А. Відсотковий розподіл моторної оливи у магістралях змащування ДВЗ/ Д. А. Курликов, В. І. Кубіч// Інноваційні технології розвитку та функціонування автомобільного транспорту. Збірник наукових матеріалів матеріали: наук.- прак. інтерн. – конфер. 14-15 листопада 2018. ЦНТУ. Кропивницький. С. 78-84.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4208
Appears in Collections:Наукові статті кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubich_The_percentage.pdfНаукова стаття325.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.