Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4200
Title: Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів при використанні струмоведучих дротів за рахунок оптимізації фракційного складу та розтікання металевих частинок
Other Titles: Improving the technology of plasma coatings using current-carrying wires by optimizing the fractional composition and spreading metal particles
Усовершенствование технологии нанесения плазменных покрытий при использовании токоведущих проволок за счет оптимизации фракционного состава и растекания металлических частичек
Authors: Лаптєва, Ганна Миколаївна
Lapteva, Ganna M.
Лаптева, Анна Николаевна
Keywords: плазмове напилення
струмоведучий дріт
характер руйнування
міцність зчеплення
калориметрирування
мікрорельєф поверхні
змочування поверхні
контактний опір
plasma spraying
current wire
fracture
adhesion
calorimetry
microrelief of surface
wetting the surface
contact resistance
плазменное напыление
токоведущая проволока
характер разрушения
прочность сцепления
калориметрирование
микрорельеф поверхности
смачиваемость поверхности
контактное сопротивление
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Abstract: UK: Дисертаційна робота присвячена дослідженню таких важливих питань, як температура плазмового потоку з металевими частинками, тиск його на основу, змочування і розтікання напиленого матеріалу по поверхні, а також корегуванню існуючої технології напилення на підставі отриманих результатів. EN: The thesis is devoted to research important issues such as the temperature of the plasma jet of metal particles, the pressure on its substrate wetting and spreading of the sprayed material on the substrate, and correcting existing technology coating on the basis of the results. RU: Диссертация посвящена исследованию таких важных вопросов, как температура плазменного потока с металлическими частичками, его давление на основу, смачивание и растекание напыленного материала по поверхности, а также корректированию существующей технологии напыления на основе полученных результатов.
Description: Лаптєва Г. М. Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів при використанні струмоведучих дротів за рахунок оптимізації фракційного складу та розтікання металевих частинок : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.03.06 – «Зварювання та споріднені процеси і технології» / Лаптєва Ганна Миколаївна. – Київ, 2018. – 22 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4200
Appears in Collections:Технічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapteva_Improving_the_technology.pdfАвтореферат дисертації592.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.