Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4173
Title: Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації
Other Titles: Improvement of the method of finding solutions for solving the problem of optimization using a genetic algorithm through preclusterization
Совершенствование метода поиска решений для решении задачи оптимизации с использованием генетического алгоритма путем предварительной кластеризации
Authors: Фурманова, Наталія Іванівна
Сіциліцин, Юрій Олександрович
Furmanova, Nataliya I.
Sitsilitsin, Youriy O.
Фурманова, Наталия Ивановна
Сицилицин, Юрий Александрович
Keywords: мікросмужковий фільтр
проектування
електронні пристрої
смугопропускаючий фільтр
попередня кластеризація
microwave filter
designing
electronic devices
wideband filter
preclusterization
микрополосковый фильтр
проектирование
электронные устройства
полосопропускающий фильтр
предварительная кластеризация
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Запропоновано використання генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації. Це надало можливість удосконалити методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації характеристик фільтрів. EN: The use of the genetic algorithm by means of preliminary clusterization is proposed. This provided an opportunity to improve the method of searching for solutions to solve the problem of optimizing filter characteristics. RU: Предложено использование генетического алгоритма путем предварительной кластеризации. Это позволило усовершенствовать метода поиска решений для решении задачи оптимизации характеристик фильтров.
Description: Фурманова, Н.І. Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації / Н. І. Фурманова, О. Ю. Сіциліцин // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доп. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – C. 315-317.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4173
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Furmanova_Improvement.pdfНаукова стаття201.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.