Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4172
Title: Проектування фільтрів на основі фракталів
Other Titles: Designing filters based on fractals
Проектирование фильтров на основе фракталов
Authors: Фарафонов, Олексій Юрійович
Фурманова, Наталія Іванівна
Farafonov, Olexy Y.
Furmanova, Nataliya I.
Фарафонов, Алексей Юрьевич
Фурманова, Наталия Ивановна
Keywords: мікросмужковий фільтр
проектування
електронні пристрої
смугопропускаючий фільтр
фрактал
microwave filter
designing
electronic devices
wideband filter
fractal
микрополосковый фильтр
проектирование
электронные устройства
полосопропускающий фильтр
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Розглянуто особливості проектування мікросмужкових смугопропускаючих фільтрів з топологією у вигляді фракталів. EN: The features of designing microstrip bandpass filters with topology in the form of fractals are considered. RU: Рассмотрены особенности проектирования микрополосковых полосопропускающих фильтров с топологией в виде фракталов.
Description: Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 372 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4172
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Farafonov_Designing.pdfНаукова стаття299.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.