Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4049
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології машинобудування» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Технологии машиностроения» специальности 131 «Прикладная механика» второго (магистерского) уровня высшего образования в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination of the educational-professional program «Manufacturing engineering» of the specialty 131 «Applied mechanics» for second (masters) degree in Zaporіzhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
прикладна механіка
магістр
expert report
accreditation
applied mechanics
masters
экспертное заключение
аккредитация
прикладная механика
магистр
Issue Date: 25-Jan-2019
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: експертна комісія пропонує акредитувати освітньо-професійну програму «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті. EN: THE GENERAL CONCLUSION: the expert committee suggests accreditation of the educational - professional program «Manufacturing engineering» of the specialty 131 «Applied mechanics» for second (masters) degree in Zaporizhzhya National Technical University. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: экспертная комиссия предлагает аккредитовать образовательно-профессиональную программу «Технологии машиностроения» специальности 131 «Прикладная механика» по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Запорожском национальном техническом университете.
Description: Голова експертної комісії: Жигуц Юрій Юрійович – завідувач кафедри технології машинобудування Ужгородського національного університету, доктор технічних наук, професор. Член експертної комісії: Залога Вільям Олександрович – завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4049
Appears in Collections:131 «Прикладна механіка»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_TMB.pdfАкредитація спеціальності5.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.