Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3974
Title: Етнічні стереотипи в англомовному політичному дискурсі британських консерваторів
Other Titles: Ethnic stereotypes in the English-speaking political discourse of the British conservatives
Этнические стереотипы в англоязычном политическом дискурсе британских консерваторов
Authors: Сухов, Ігор Олександрович
Sukhow, Ihor O.
Сухов, Игорь Александрович
Keywords: ethnic stereotype
communicative strategies and tactics
context
nominating methods
political discourse
етнічний стереотип
комунікативні стратегії та тактики
контекст
номінативні засоби
політичний дискурс
этнический стереотип
коммуникативные стратегии и тактики
контекст
средства номинации
политический дискурс
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дипломну роботу присвячено етнічним стереотипам у політичному дискурсі британських консерваторів. Проблема імміграційної політики завжди була конфліктогенним питанням, предметом боротьби між представниками консервативної партії та партії лейбористів. На відміну від своїх політичних опонентів, консерватори завжди наполягали на жорсткому імміграційному законодавстві країни та необхідності зменшувати кількість її іммігрантів. Саме тому в політичному дискурсі консерваторів виявляються їх стереотипні уявлення про представників своєї нації, а також іноземців, які прибувають до країни. EN: This graduate work is devoted to ethnic stereotypes in the political discourse of the British conservatives. The problem of immigration policy has always been a conflict-related issue, the subject of struggle between representatives of the conservative party and Labor Party. Unlike their political opponents, the Conservatives have always insisted on the strict immigration laws of the country and the need to reduce the number of its immigrants. That is why in the political discourse of the conservatives their stereotyped ideas about the representatives of their nation as well as foreigners arriving in the country are revealed. RU: Дипломная работа посвящена этническим стереотипам в политическом дискурсе британских консерваторов. Проблема иммиграционной политики всегда была конфликтогенным вопросом, предметом борьбы между представителями консервативной партии и партии лейбористов. В отличие от своих политических оппонентов, консерваторы всегда настаивали на жестком иммиграционном законодательстве страны и необходимости уменьшать количество ее иммигрантов. Именно поэтому в политическом дискурсе консерваторов проявляются их стереотипные представления о представителях своей нации, а также иностранцев, прибывающих в страну.
Description: Сухов І. О. Етнічні стереотипи в англомовному політичному дискурсі британських консерваторів: 035.04 – «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» / І. О.Сухов – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 147 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3974
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри Т та ПП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sukhow_Ethnic.pdfМагістерська робота1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.