Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3972
Title: Когнітивно-поетичні виміри ідіодискурсу Девіда Лоуренса
Other Titles: Cognitive and poetic dimensions of David Lawrence’s idiodiscourse
Когнитивно-поетические измерения идиодискурса Девида Лоуренса
Authors: Плющ, Катерина Євгеніївна
Pliushch, Kateryna Ye.
Плющ, Екатерина Евгеньевна
Keywords: idiodiscourse
conceptosystem
linguocultural type
internal’ human
ідіодискурс
концептосистема
лінгвокультурний типаж
«внутрішня» людина
идиодискурс
концептосистема
лингвокультурный типаж
«внутренний» человек
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дипломна робота присвячена вивченню когнітивно-поетичної своєрідності ідіодискрусу англійського письменника ХХ ст. Девіда Лоуренса. У ході аналізу було описано концепсистему його ідіодискурсу та окреселно його антропоцентричний профіль під кутом бачення лінгвопоетики «зовнішньої» та «внутрішньої» людини, а також описано одну з його героїнь – Леді Чаттерлей – як лінгвокультурний типаж. EN: This diploma paper is devoted to the study of cognitive-poetic peculiarities of idiodiscourse of the 20th century English writer David Lawrence. In the course of the analysis a conceptosystem of Lawrence’s idiodiscourse was described and his anthropocentric profile in linguopoetic from the perspective of ‘internal’ and ‘external’ human was outlined, also it was given the description to the one of the main heroine – Lady Chatterley – as a linguocultural type. RU: Дипломная работа посвящена изучению когнитивно-поєтического своеобразия идиодискурса английского писателя ХХ в. Дэвида Лоуренса. В ходе анализа была описана концептосистема его идиодискурса и очерчен его антропоцентрический профиль под углом зрения лингвопоэтики «внутреннего» и «внешнего» человека, а также описана одна из его героинь – Леди Чаттерлей – как лингвокультурный типаж.
Description: Плющ К. Є. Когнітивно-поетичні виміри ідіодискурсу Девіда Лоуренса: 035.04 – «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))» / К. Є. Плющ – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 116 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3972
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри Т та ПП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pliushch_Cognitive.pdfМагістерська робота3.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.