Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3890
Title: Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Other Titles: Methodical recommendations for the implementation of supervisory work on the discipline "Financial Management"
Методические рекомендации к выполнению контрольной работы по дисциплине «Финансовый менеджмент»
Authors: Андрющенко, Ірина Євгеніївна
Andryushchenko, Iryna E.
Андрющенко, Ирина Евгеньевна
Keywords: anticrisis financial management
financial stability
annuity
pricing methods
pricing methods
антикризове фінансове управління
фінансова стійкість
ануїтет
методи ціноутворення
антикризисное финансовое управление
финансовая устойчивость
аннуитет
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Мета виконання контрольної роботи. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з обраною темою; навчитися використовувати прийоми фінансового менеджменту на матеріалах конкретних підприємств EN: The purpose of the control work. The student must learn to independently work with scientific economic literature, textbooks and manuals, reference books, statistical and other scientific support materials according to the chosen theme; Learn how to use financial management techniques on the materials of specific enterprises RU: Цель выполнения контрольной работы. Студент должен научиться самостоятельно работать с научной экономической литературой, учебниками и пособиями, справочниками, статистическими и другими научно-вспомогательными материалами в соответствии с выбранной темой; научиться использовать приемы финансового менеджмента на материалах конкретных предприятий
Description: Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад. І. Є. Андрющенко, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- 26с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3890
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andryushchenko_Methodical.pdfМетодичні вказівки1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.