Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3884
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»
Other Titles: Summary of lectures on discipline "Financial Management at a Bank"
Конспект лекций по дисциплине «Финансовый менеджмент в банке»
Authors: Андрющенко, Ірина Євгеніївна
Andryushchenko, Iryna E.
Андрющенко, Ирина Евгеньевна
Keywords: concept of the market
bank holding
planning
liabilities of banks
кон`юктура ринку
банківський холдінг
планування
пасиви банків
коньюктуры рынка
банковский холдинг
планирование
пассивы банков
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: У процесі вивчення дисципліни "Фінансовий менеджменту банку" студенти не лише ознайомлюються з теоретичними засадами фінансового менеджменту, а й здобувають навички використання методичного інструментарію управління фінансами, оптимізації грошових потоків, фінансового аналізу та фінансового планування і прогнозування EN: In the course of studying the discipline "Financial Management of the Bank", students not only get acquainted with the theoretical foundations of financial management, but also acquire the skills of using methodical tools for financial management, cash flow optimization, financial analysis and financial planning and forecasting RU: В процессе изучения дисциплины "Финансовый менеджмента банка" студенты не только знакомятся с теоретическими основами финансового менеджмента, но и приобретают навыки использования методического инструментария управления финансами, оптимизации денежных потоков, финансового анализа и финансового планирования и прогнозирования
Description: Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад. І. Є. Андрющенко, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 98 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3884
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andryushchenko_Summary.pdfМетодичні вказівки1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.