Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3870
Title: Оцінка надійності різального інструменту на основі законів розподілення. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Математичне моделювання процесів різання, металорізальних інструментів та автоматизовані системи наукових досліджень»
Other Titles: "Cutting tools reliability evaluation on the basis of distribution laws" lab work methodology guidelines on the discipline “Mathematical modeling of the cutting processes, cutting tools and automated systems of scientific research
Оценка надежности режущего инструмента на основе законов распределения. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Математическое моделирование процессов резания, металлорежущих инструментов и автоматизированные системы научных исследований»
Authors: Фролов, Михайло Володимирович
Frolov, Mykhaylo V.
Фролов, Михаил Владимирович
Keywords: металорізальний інструмент
надійність
вибірка
відмова
закон розподілення
дисперсія
щільність розподілення імовірності
коефіцієнт варіації
нормальне розподілення
експоненціальне розподілення
гамма-розподілення
інтенсивність відмов
примусова заміна інструменту
metal cutting tool
reliability
sample
failure
distribution law
variance
probability distribution density
normal distribution
variation coefficient
exponential distribution
gamma distribution
failure rate
forced tool interchange
металлорежущий инструмент
надежность
выборка
отказ
закон распределения
дисперсия
плотность распределения вероятности
коэффициент вариации
нормальное распределение
экспоненциальное распределение
гамма-распределение
интенсивность отказов
принудительная замена инструмента
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Математичне моделювання процесів різання, металорізальних інструментів та автоматизовані системи наукових досліджень» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування – освітня програма «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчання на тему «Оцінка надійності різального інструменту на основі законів розподілення» EN: "Cutting tools reliability evaluation on the basis of distribution laws" lab work methodology guidelines on the discipline “Mathematical modeling of the cutting processes, cutting tools and automated systems of scientific research for the students of the specialty: 133 Branch engineering - "Metal cutting machines and systems" academic program of all forms of education RU: Приведены методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Математическое моделирование процессов резания, металлорежущих инструментов и автоматизированные системы научных исследований» на тему «Оценка надежности режущего инструмента на основе законов распределения» для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение - образовательная программа "Металлорежущие станки и системы" для всех форм обучения
Description: Оцінка надійності різального інструменту на основі законів розподілення. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Математичне моделювання процесів різання, металорізальних інструментів та автоматизовані системи наукових досліджень» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування – освітня програма «Металорізальні верстати та системи» усіх форм навчання / уклад. Фролов М. В. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 22 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3870
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри МВ та І

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M06826.pdfМетодичні вказівки299.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.