Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3528
Title: Тексти (конспект) лекцій з дисципліни “Соціальне страхування” для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» всіх форм навчання
Other Titles: Texts (abstract) of lectures on discipline "Social Insurance" for applicants of specialty 072 "Finance, Banking and Insurance" of all forms of education
Тексты (реферат) лекций по дисциплине "Социальное страхование" для соискателей специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» всех форм обучения
Authors: Олійник, Тетяна Олександрівна
Oliynyk, Tetyana O.
Олейник, Татьяна Александровна
Чередниченко, Наталія Олександрівна
Cherednychenko, Nataliya O.
Чередниченко, Наталья Александровна
Keywords: social insurance
money funds
insurance
pension obligations
соціальне страхування
грошові фонди
страхування
пенсійні зобов'язання
социальное страхование
денежные фонды
страхование
пенсионные обязательства
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Тексти (конспект) лекцій з дисципліни “Соціальне страхування” для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» всіх форм навчання необхідні для формування системи базових знань з питань соціального забезпечення громадян через механізм соціального страхування, надання знань, необхідних для опанування механізму організації та фінансового забезпечення соціального страхування. Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб оволодіти практикою використання фінансових інструментів, а також уміти оцінювати й аналізувати соціальну політику, що проводиться в країні. EN: Texts (summary) of lectures on discipline "Social Insurance" for applicants in the specialty 072 "Finance, Banking and Insurance" of all forms of training are necessary for the formation of a basic knowledge system on social security of citizens through the mechanism of social insurance, providing the knowledge necessary to master the mechanism of organization and financial security of social insurance. It is necessary for a future specialist to master the practice of using financial instruments, as well as be able to evaluate and analyze the social policy pursued in the country. RU: Тексты (реферат) лекций по дисциплине "Социальное страхование" для соискателей специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» всех форм обучения необходимы для формирования системы базовых знаний по вопросам социального обеспечения граждан через механизм социального страхования, предоставление знаний, необходимых для освоения механизма организации и финансового обеспечения социального страхования. Это необходимо будущему специалисту, чтобы овладеть практикой использования финансовых инструментов, а также уметь оценивать и анализировать социальную политику, проводимую в стране.
Description: Тексти (конспект) лекцій з дисципліни “Соціальне страхування” для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» всіх форм навчання / уклад. Т. О. Олійник, Н. О. Чередниченко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- 84 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3528
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliynyk_Texts_(abstract).pdfМетодичні вказівки1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.