Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3398
Title: Аналіз стану малого та середнього підприємництва в україні за 2012-2016 рр.
Other Titles: Analysis of the state of small and medium enterprises in Ukraine for 2012-2016
Анализ малого и среднего предпринимательства в Украине за 2012-2016 гг.
Authors: Шарова, Світлана Василівна
Sharova, Svitlana V.
Шарова, Светлана Васильевна
Черкасова, О. С.
Cherkasova, O. S.
Черкасова, А. С.
Keywords: regulatory framework
tax pressure
sector of the economy
public organization
нормативно-правова база
податковий тиск
сектор економіки
громадська організація
нормативно-правовая база
налоговое давление
сектор экономики
общественная организация
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі розглянуто український бізнес-простір підприємства малого та середнього типів, які знаходяться у скрутному становищі. Відсутність економічної, політичної та соціальної стабільності в країні, монополізація ринків промисловими гігантами, корумпованість та ускладнення організаційно-економічних механізмів призводять до регресії та стагнації в економіці. EN: The paper considers the Ukrainian business space of small and medium-sized enterprises that are in a difficult position. Lack of economic, political and social stability in the country, monopolization of markets by industrial giants, corruptions and complications of organizational and economic mechanisms lead to regression and stagnation in the economy. RU: В работе рассмотрены Украинский бизнес-пространство предприятия малого и среднего типов, которые находятся в затруднительном положении. Отсутствие экономической, политической и социальной стабильности в стране, монополизация рынков промышленными гигантами, коррумпированность и осложнения организационно-экономических механизмов приводят к регрессии и стагнации в экономике.
Description: Шарова С. В. Аналіз стану малого та середнього підприємництва в україні за 2012-2016 рр. / С. В, Шарова, О. С. Черкасова // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017.-C.117-118.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3398
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharova_Analysis.pdfНаукова стаття300.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.