Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3397
Title: Переваги досудової санації
Other Titles: Advantages of pre-trial sanation
Преимущества досудебной санации
Authors: Шарова, Світлана Василівна
Sharova, Svitlana V.
Шарова, Светлана Васильевна
Тарасюк, Н. Ю.
Tarasyuk, N. Y.
Тарасюк, Н. Ю.
Keywords: economic activity
written consent
plan of rehabilitation
bankruptcy
господарська діяльність
письмова згоди
план санації
банкрутство
хозяйственная деятельность
письменная согласия
план санации
банкротство
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі розглянуто санацію боржника до порушення справи про банкрутство - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник,акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських,управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство. EN: The work of the debtor is considered to be a bankruptcy proceeding - a system of measures to restore the debtor's solvency, which can be carried out by the debtor's founder (participant, shareholder), the owner of the property (the body authorized to manage the property) of the debtor, the debtor's creditor, other persons in order to prevent the insolvency of the debtor by taking organizational, economic, managerial, investment, technical, financial and economic, legal measures in accordance with the law before the prosecution of a bankruptcy proceeding. RU: В работе рассмотрены санации должника до возбуждения дела о банкротстве - система мероприятий по восстановлению платежеспособности должника, которые может осуществлять учредитель (участник, акционер) должника, собственник имущества (орган, уполномоченный управлять имуществом) должника, кредитор должника, другие лица с целью предотвращения банкротства должника путем принятия организационно-хозяйственных, управленческих, инвестиционных, технических, финансово-экономических, правовых мер в соответствии с законодательством до возбуждения производства по делу о банкротстве.
Description: Шарова С. В. Переваги досудової санації / С. В,Шарова, Н. Ю. Тарасюк // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2017. - C. 250-252.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3397
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharova_Advantages.pdfНаукова стаття300.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.