Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3396
Title: Оцінка фінансової стійкості підприємств
Other Titles: Assessment of financial sustainability of enterprises
Оценка финансовой устойчивости предприятий
Authors: Шарова, Світлана Василівна
Sharova, Svitlana V.
Шарова, Светлана Васильевна
Ніколаєнко, Т. Д
Nikolayenko, T. D.
Николаенко, Т. Д
Keywords: equity
financial dependence
financial stability
growth rate
власний капітал
фінансова залежність
фінансова стійкість
темп росту
собственный капитал
финансовая зависимость
финансовая устойчивость
темп роста
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі розглянуто фінансову стійкість підприємства, яка є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями EN: The paper considers the financial stability of the company, which is one of the main conditions of life, development and maintenance of a high level of competitiveness of the enterprise. It is financial sustainability of the enterprise that characterizes the efficiency of operational, financial and investment development, contains the necessary information for investors, and also reflects the ability of the enterprise to meet its debts and liabilities RU: В работе рассмотрены финансовую устойчивость предприятия, является одним из главных условий жизнедеятельности, развития и обеспечения высокого уровня конкурентоспособности предприятия. Именно финансовая устойчивость предприятия характеризует эффективность операционного, финансового и инвестиционного развития, содержит необходимую информацию для инвесторов, а также отражает способность предприятия отвечать по своим долгам и обязательствам
Description: Шарова С. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / С. В, Шарова, Т. Д. Ніколаєнко // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м.Запоріжжя. - Запоріжжя: Мокшанов В.В., 2017. - C. 218-221.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3396
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharova_Assessment.pdfНаукова стаття304.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.