Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3394
Title: Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств
Other Titles: Analysis of the formation of financial resources of enterprises
Анализ формирования финансовых ресурсов предприятий
Authors: Шарова, Світлана Василівна
Sharova, Svitlana V.
Шарова, Светлана Васильевна
Косарева, В. М
Kosareva, V. M.
Косарева, В. Н
Keywords: financial resources
Depreciation deductions
business entities
tax planning
фінансови ресурси
Амортизаційні відрахування
суб’єкти господарювання
податкове планування
финансовых ресурсов
амортизационные отчисления
субъекты хозяйствования
налоговое планирование
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі розглянуто формування фінансових ресурсів, яке здійснюється за рахунок ряду джерел. На основі права власності розрізняють дві великі групи джерел: власні і залучені. А також більш детальна класифікація: власні й прирівняні до них засоби; ресурси, що мобілізуються на фінансовому ринку; грошові надходження в порядку перерозподілу. EN: The paper considers the formation of financial resources, which is carried out at the expense of a number of sources. On the basis of property rights are distinguished by two large groups of sources: their own and involved. And also a more detailed classification: own and equated means; resources mobilized in the financial market; cash receipts in the order of redistribution. RU: В работе рассмотрено формирование финансовых ресурсов, которое осуществляется за счет ряда источников. На основе права собственности различают две большие группы источников: собственные и привлеченные. А также более детальная классификация: собственные и приравненные к ним средства; ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке; денежные поступления в порядке перераспределения.
Description: Шарова С. В. Аналіз формування фінансових ресурсів підприємств / С. В, Шарова, В. М. Косарева // Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євро інтеграційних процесів»: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молоих учених ( 27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. - Запоріжжя : Мокшанов В.В., 2017. - C. 174-176.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3394
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sharova_Analysis.pdfНаукова стаття215.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.