Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/335
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШило, Галина Миколаївна-
dc.contributor.authorШило, Галина Николаевна-
dc.contributor.authorShilo, Galina M.-
dc.contributor.authorКрищук, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorКрищук, Владимир Николаевич-
dc.contributor.authorKrishchuk, Volodymyr M.-
dc.contributor.authorГапоненко, Микола Прокопович-
dc.contributor.authorГапоненко, Николай Прокофьевич-
dc.contributor.authorGaponenko, Mykola P.-
dc.date.accessioned2015-05-18T09:22:55Z-
dc.date.available2015-05-18T09:22:55Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/335-
dc.descriptionШило Г.М. Інтервальний розрахунок допусків при зовнішних впливах [Teкст]/ Шило Г.М. , Крищук В.М., Гапоненко М.П. //Вісник державного університету "Львівська політехніка" "Радіоелектроніка та телекомунікації", Львів .– 2000. – № 387. – С. 191-196.uk
dc.description.abstractUK: У роботі зовнішні впливи у загальному випадку розширяють межі допусків при виробництві і експлуатації електронних апаратів. Компенсація дії зовнішніх впливів на номінальне відхилення параметрів можлива тільки при складанні контрольованих величин. У цьому випадку відхилення параметрів залишаються рівними їх номінальним значенням в усьому діапазоні зовнішніх впливів. При множенні величин компенсаційна умова виконується тільки для одного значення амплітуди узагальненого зовнішнього впливу. Віднімання і ділення контрольованих величин не приводить до повного виключення дії зовнішніх впливів. Але їх дія може бути мінімізована. EN: The work external influences generally extends the boundaries tolerances the production and operation of electronic devices. Compensation of external influences nominal deviation parameters is only possible in the preparation of controlled values. In this case, the deviation parameters remain equal to their nominal the value of the entire range of external influences. When multiplying the amount of compensation condition is only one value of the amplitude of the generalized external influence. Subtraction and division controlled variables does not lead to the full exclusion of external influences. But their action can be minimized. RU: В работе внешние воздействия в общем случае расширяют пределы допусков при производстве и эксплуатации электронных аппаратов. Компенсация действия внешних воздействий на номинальное отклонение параметров возможна только при составлении контролируемых величин. В этом случае отклонения параметров остаются равными их номинальным значением во всем диапазоне внешних воздействий. При умножении величин компенсационное условие выполняется только для одного значения амплитуды обобщенного внешнего влияния. Вычитания и деления контролируемых величин не приводит к полному исключению воздействия внешних воздействий. Но действие может быть минимизировано.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний університет "Львівська політехніка"uk
dc.subjectузагальнення зовнішніх впливівuk
dc.subjectкомпенсація зовнішніх впливівuk
dc.subjectінтервальні обчисленняuk
dc.subjectмінімізація відхиленьuk
dc.subjectінтервальний розрахунок допусківuk
dc.subjectthe interval methodsuk
dc.subjectmathematical modeluk
dc.subjectinterval calculationuk
dc.subjectdeviation parametersuk
dc.subjectcalculation of tolerancesuk
dc.subjectобобщение внешних воздействийuk
dc.subjectкомпенсация внешних воздействийuk
dc.subjectинтервальные вычисленияuk
dc.subjectминимизация отклоненийuk
dc.subjectинтервальный расчет допусковuk
dc.titleІнтервальний розрахунок допусків при зовнішніх впливахuk
dc.title.alternativeИнтервальный расчет допусков при внешних воздействияхuk
dc.title.alternativeInterval calculation tolerance by external influencesuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
interval_calculation_tolerance.pdfСтаття158.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.