Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3129
Title: Диферінтегральні рівняння в програмі курсу математики для магістрів
Other Titles: Differintegral equations in the mathematics program for masters
Дифферинтегральные уравнения в программе курса математики для магистров
Authors: Сніжко, Наталія Вікторівна
Snizhko, Nataliia V.
Снижко, Наталия Викторовна
Онуфрієнко, Володимир Михайлович
Onufriyenko, Volodymyr M.
Онуфриенко, Владимир Михайлович
Keywords: диферінтегральне числення
дробова похідна
методика викладання вищої математики
differintegral calculus
fractional derivative
method of teaching higher mathematics
дифферинтегральное исчисление
дробная производная
методика преподавания высшей математики
Issue Date: 2011
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Розглядається застосування апарату дробового диферінтегрального числення в математичних курсах магістерської підготовки. Аналізується можливість розширення та доповнення програм математичної підготовки студентів у розділах диференціального та інтегрального числення EN: The application of the apparatus of a fractional differintegral calculus in mathematical courses of the master's degree is considered. The possibility of expansion and addition of programs of mathematical preparation of students in sections of differential and integral calculus is analyzed RU: Рассматривается применение аппарата дробного диферинтегрального исчисления в математических курсах магистерской подготовки. Анализируется возможность расширения и дополнения программ математической подготовки студентов в разделах дифференциального и интегрального исчисления
Description: Сніжко Н. В. Диферінтегральні рівняння в програмі курсу математики для магістрів / Н. В.Сніжко, В. М.Онуфрієнко // Тиждень науки: тези доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ в 4-х т. Т. 4. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 291 – 293.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3129
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ВМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snizhko_Differintegral_equations.pdfНаукова стаття76.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.