Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3124
Title: Диферінтегральні рівняння дробового порядку в програмі математичних курсів для магістрантів
Other Titles: Differintegral equations of fractional order in the program of mathematical courses for graduate students
Дифферинтегральные уравнения дробного порядка в программе курса математики для магистрантов
Authors: Сніжко, Наталія Вікторівна
Snizhko, Nataliia V.
Снижко, Наталия Викторовна
Онуфрієнко, Володимир Михайлович
Onufriyenko, Volodymyr M.
Онуфриенко, Владимир Михайлович
Keywords: диферінтегральне числення
дробова похідна
методика викладання вищої математики
differintegral calculus
fractional derivative
method of teaching higher mathematics
дифферинтегральное исчисление
дробная производная
методика преподавания высшей математики
Issue Date: 2012
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Розглядається застосування інтегральних рівнянь першого роду та диференціальних рівнянь дробового порядку в математичних курсах магістерської підготовки. Аналізується можливість розширення та доповнення програм математичної підготовки студентів у розділах диференціального та інтегрального числення EN: The application of integral equations of the first kind and differential equations of the first kind and differential equations of fractional order in mathematical courses of the master's degree is considered. The possibility of expansion and addition of programs of mathematical preparation of students in sections of differential and integral calculus is analyzed RU: Рассматривается применение интегральных уравнений первого рода и дифференциальных уравнений дробного порядка в математических курсах магистерской подготовки. Анализируется возможность расширения и дополнения программ математической подготовки студентов в разделах дифференциального и интегрального исчисления
Description: Сніжко Н. В Диферінтегральні рівняння дробового порядку в програмі математичних курсів для магістрантів / Н. В.Сніжко, В. М.Онуфрієнко // Тиждень науки : тези доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ в 4-х т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 395 – 396.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3124
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ВМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Snizhko_Differintegral_equations.pdfНаукова стаття77.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.