Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/312
Title: Збірник задач з фізики конденсованого стану, Т. 1 (Структурні властивості)
Other Titles: Сорник задач по физике конденсированного состояния, Т. 1 (Структурные свойства)
Problems in Physics of Condensed Matter, V. 1 (Structural properties)
Authors: Коротун, Андрій Віталійович
Коротун, Андрей Витальевич
Korotun, Andriy V.
Тітов, Ігор Миколайович
Титов, Игорь Николаевич
Titov, Igor M.
Куницький, Юрій Анатолійович
Куницкий, Юрий Анатольевич
Kunitsky, Yuriy A.
Погосов, Валентин Вальтерович
Pogosov, Valentin V.
Keywords: фізика конденсованого стану
структурні властивості
physics of codensed matter
structural properties
физика конденсированного состояния
структурные свойства
Issue Date: 2011
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Посібник призначений для студентів технічних і класичних вузів. Метою посібника є сприяння ефективній роботі студентів на практичних заняттях і під час самостійної роботи з основних розділів курсу фізики конденсованого стану і фізики маловимірних квантових систем. Посібник побудовано з врахуванням положень кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Кожний розділ супроводжується стислим викладом теоретичного матеріалу, надано приклади розв’язування задач, а потім пропонуються задачі для самостійної роботи. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.
Description: Збірник задач з фізики конденсованого стану [Текст] : начальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: в 2-х т.: рек. МОНУ. Т.1. Структурні властивості / А. В. Коротун, І. М. Тітов, Ю. А. Куницький, В. В. Погосов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 358 с. - ISBN 978-617-529-034-7.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/312
ISBN: 978-617-529-034-7
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри М та НЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problems_physics_condensed_matter_1.pdfНавчальний посібник4.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.