Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3093
Title: Аналіз фінансового стану підприємства щодо безперервності діяльності у майбутньому
Other Titles: An analysis of the financial condition of the enterprise regarding the continuity of operations in the future
Анализ финансового состояния предприятия по непрерывности деятельности в будущем
Authors: Олійник, Тетяна Олександрівна
Oliynyk, Tetyana O.
Олейник, Татьяна Александровна
Keywords: financial position
cash
financial statements
business activity
фінансовий стан
грошові кошти
фінансова звітність
ділова активність
финансовое состояние
денежные средства
финансовая отчетность
деловая активность
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В тезі досліджено аналіз фінансового стану підприємства щодо безперервності діяльності у майбутньому. Оцінка фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин особливо складна для визначення конкурентоспроможності та фінансової стабільності, надійності підприємства як партнера. В сучасних умовах висновки щодо проведеного аналізу оцінки діяльності підприємства повинні включати в себе припущення про безперервність подальшого функціонування підприємства. EN: The thesis analyzes the financial state of the company regarding the continuity of operations in the future. An assessment of the financial condition of an enterprise in the conditions of market relations is particularly difficult to determine the competitiveness and financial stability, reliability of the company as a partner. In modern conditions, the findings of the analysis of the assessment of the enterprise should include assumptions about the continuity of the future operation of the enterprise. RU: В тезисе исследовано анализ финансового состояния предприятия по непрерывности деятельности в будущем. Оценка финансового состояния предприятия в условиях рыночных отношений особенно сложна для определения конкурентоспособности и финансовой стабильности, надежности предприятия как партнера. В современных условиях заключения по проведенного анализа оценки деятельности предприятия должны включать в себя предположения о непрерывности дальнейшего функционирования предприятия.
Description: Олійник Т. О. Аналіз фінансового стану підприємства щодо безперервності діяльності у майбутньому / Т. О.Олійник // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3093
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliinyk_An_analysis.pdfНаукова стаття223.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.