Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2935
Title: Довідкове видання «Термінологічний словник-довідник з трибології, надійності та нанотехнологій»
Other Titles: Reference edition "Terminological dictionary-reference book on tribology, reliability and nanotechnologies"
Справочное издание «Терминологический словарь-справочник по трибологии, надежности и нанотехнологиям»
Authors: Кубіч, Вадим Іванович
Kubich, Vadim I.
Кубич, Вадим Иванович
Івщенко, Леонід Йосипович
Ivschenko, Leonid J.
Ивщенко, Леонид Иосифович
Черкун, Володимир Юхимович
Cherkun, Vladimir Efimovich
Черкун, Владимир Юхимович
Черкун, Віталій Володимирович
Cherkun, Vitaly Vladimirovich
Черкун, Виталий Владимирович
Keywords: тертя
зношування
мащення
показник надійності
наноструктура
friction
wear
lubrication
reliability index
nanostructure
трение
изнашивание
смазка
показатель надежности
наноструктура
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: У словнику надано визначення термінів та короткі відомості, які відносяться до тертя, зношування, мащення, будови поверхневих шарів і методи їх дослідження. Окремими розділами подані основні відомості про надійність технологічних систем, показників надійності, а також викладено класифікацію наноматеріалів, технологій їх отримання, методів дослідження та областей їх застосування на сучасному етапі розвитку. EN: The dictionary provides definitions of terms and summary information, which relate to friction, wear, lubrication, the structure of surface layers and methods for their investigation. Separate sections provide information on the reliability of technological systems, reliability indicators, and also classifies nanomaterials, technologies for their production, research methods and areas of their application at the present stage of production. RU: В словаре приведены определения терминов и кратки сведения, которые относятся к трению, изнашиванию, смазке, строению поверхностных слоев и методы их исследования. Отдельными разделами приведены сведения о надежности технологических систем, показателей надежности, а также приведена классификация наноматериалов, технологий их получения, методов исследования и областей их применения на современном этапе производства.
Description: Термінологічний словник-довідник з трибології, надійності та нанотехнологій / [Івщенко Л. Й., Черкун В. Ю., Кубіч В. І., Черкун В. В.]; за заг. ред. Л. Й. Івщенка– Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.– 116 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2935
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubich_Reference_edition.pdfНавчальний посібник1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.