Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2918
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи підтримки прийняття проектних рішень в машинобудуванні"
Other Titles: Methodical instructions for laboratory tasks on "Project decision support systems in mechanical engineering"
Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Системы поддержки принятия проектных решений в машиностроении"
Authors: Колпакова, Тетяна Олексіївна
Kolpakova, Tetiana O.
Колпакова, Татьяна Алексеевна
Keywords: прийняття рішень
проектні рішення
decision support
project decisions
принятие решений
проектные решения
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дані методичні вказівки призначені для вивчення теоретичних засад створення систем підтримки прийняття рішень, орієнтованих на застосування сучасних наукових методів та засобів інформаційних технологій; набуття вмінь створення, використання й адаптації систем підтримки прийняття рішень. EN: These are methodical instructions for studying of theoretical principles of creation of decision support systems focused on the application of modern scientific methods and information technologies; acquiring skills of creation, using and adaptation of decision support systems. RU: Данные методические указания предназначены для теоретических основ создания систем поддержки принятия решений, ориентированных на применение современных научных методов и средств информационных технологий; приобретение умений создания, использования и адаптации систем поддержки принятия решений.
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи підтримки прийняття проектних рішень в машинобудуванні" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" (всіх форм навчання) / уклад. Т. О. Колпакова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 33 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2918
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolpakova_Methodical_instructions.pdfМетодичні вказівки475.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.