Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2849
Title: Методичні вказівки з дисципліни “Методологія наукових досліджень”
Other Titles: Methodological instructions on discipline "Methodology of scientific research"
Методические указания по дисциплине "Методология научных исследований"
Authors: Дубровін, Валерій Іванович
Миронова, Наталія Олексіївна
Бєлова, Алла Володимирівна
Dubrovin, Valeriy I.
Myronova, Natalia O.
Belova, Alla V.
Дубровин, Валерий Иванович
Миронова, Наталья Алексеевна
Белова, Алла Владимировна
Keywords: методологія
основи наукових досліджень
методика науково–дослідницької діяльності
methodology
basics of the scientific research
methodology of research activity
методология
основы научных исследований
методика научно исследовательской деятельности
Issue Date: 2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: На основі вивчення дисципліни студенти повинні вміти: обґрунтовувати й аналізувати вибір наукового напряму магістерської роботи; використовувати методи та методологію наукового дослідження для написання магістерської роботи. EN: On the basis of studying the discipline students must be able to: substantiate and analyze the choice of scientific direction of master's work; to use methods and methodology of scientific research for the writing of the master's work. RU: На основе изучения дисциплины студенты должны уметь: обосновывать и анализировать выбор научного направления магистерской работы; использовать методы и методологию научного исследования для написания магистерской работы.
Description: Методичні вказівки з дисципліни “Методологія наукових досліджень” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп'ютерні науки” всіх форм навчання уклад.: В. І. Дубровін, Н. О. Миронова, А. В. Бєлова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 20 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2849
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubrovin_Methodological_instructions.pdfМетодичні вказівки222.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.