Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2810
Title: Особливості використання різних зміцнювальних фаз в сплавах з дисперсійним твердінням
Other Titles: Peculiarities of using different strengthening phases in age hardening alloys
Особенности использования разных упрочняющих фаз в сплавах с дисперсионным упрочнением
Authors: Муль, Олександр Олександрович
Mul, Oleksandr O.
Муль, Александр Александрович
Keywords: age hardening
nitride phases
“dip” of impact strength
microstructure
mechanical properties
economic efficiency
дисперсійне зміцнення
нітридні фази
«провал» ударної в’язкості
мікроструктура
механічні властивості
економічна ефективність
дисперсионное упрочнение
нитридные фазы
«провал» ударной вязкости
микроструктура
механические свойства
экономическая эффективность
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: В роботі досліджувались особливості зміни властивостей сплавів при зміцненні їх різними зміцнювальними фазами. Актуальною задачею є вивчення дисперсності, форми, об'ємної долі та розміщення частинок цих фаз у дисперсійно-твердіючих сталях та сплавах, їх вплив на формування властивостей сплавів. EN: Property peculiarities of alloys hardened with different strengthening phases were under consideration. The urgent task is to study dispersion, shape, volume fraction and distribution of particles while these phases in PH steels and alloys, their influence on the forming of alloy properties. RU: В работе исследовались особенности изменения свойств сплавов при упрочнении их разными упрочняющими фазами. Актуальной задачей есть изучение дисперсности, формы, объёмной части и распределение частиц этих фаз в дисперсионно-твердеющих сталях и сплавах, их влияние на формирование свойств сплавов.
Description: Муль О. О. Особливості використання різних зміцнювальних фаз в сплавах з дисперсійним твердінням : дипломна робота / О. О. Муль. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 87 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2810
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів кафедри ФМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mul_Peculiarities_of_using.pdfМагістерська робота3.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.