Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2712
Title: Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни «Прогнозування надійності та довговічності транспортних засобів»
Other Titles: Methodical instructions for self-study of the course and performance of control tasks in the discipline "Prediction of reliability and durability of vehicles"
Методические указания для самостоятельного изучения курса и выполнения контрольных заданий по дисциплине «Прогнозирование надежности и долговечности транспортных средств»
Authors: Кубіч, Вадим Іванович
Kubich, Vadim I.
Кубич, Вадим Иванович
Keywords: ресурс
безвідмовність
ймовірність
інтенсивність
відмова
resource
faultless
probability
intensity
refusal
ресурс
безотказность
вероятность
интенсивность
отказ
Issue Date: 2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено тематика дисципліни та методичні вказівки щодо виконання контрольних завдань: мета; загальні положення; завдання. EN: The subjects of the discipline and methodological instructions for the fulfillment of the control tasks are given: goal; general provisions; tasks. RU: Приведена тематика дисциплины и методические указания для выполнения контрольных заданий: цель; общие положения; задания.
Description: Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни «Прогнозування надійності та довговічності транспортних засобів» для студентів всіх форм навчання освітнього ступеня «магістр» спеціальності 8.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби». / уклад. В. І. Кубіч - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 46 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2712
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubich_Methodical_instructions.pdfМетодичні вказівки1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.