Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2708
Title: Моделювання протоколів множинного доступу в безпроводових мережах
Other Titles: Simulation of multiple access protocols in wireless networks
Моделирование протоколов множественного доступа в беспроводных сетях
Authors: Ковальчук, Марія Костянтинівна
Kovalchuk, Mariia K.
Ковальчук, Мария Константиновна
Keywords: wireless network
protocol
multiple access
collision
безпровідна мережа
протокол
множинний доступ
колізія
беспроводная сеть
протокол
множественный доступ
колизия
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: У магістерській роботі описується загальна інформація про протоколи множинного доступу, їх класифікація, характеристика та принципи роботи. Проведене моделювання протоколів показує значення їх пропускної здатності і затримки передачі з метою порівняння їх між собою. EN: The master’s work described general information about multiple access protocols, their classification, characteristic and how they works. The simulation of multiple access protocols is showing their throughput and transmission delay to compare them among themselves. RU: В магистерской работе описывается общая информация о протоколах множественного доступа, их классификация, характеристика и принципы работы. Проведенное моделирование протоколов показывает значение пропускной способности и задержки передачи для сравнения протоколов между собой.
Description: Ковальчук М. К. Моделювання протоколів множинного доступу в безпроводових мережах : магістерська робота : 172 “Телекомунікації та радіотехніка” / М. К. Ковальчук – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 162 c.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2708
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри РТ та Т

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalchuk_Simulation_of_ multiple.pdfМагістерська робота5.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.