Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2613
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи інклюзивної освіти»
Other Titles: Methodical Guidelines for students` individual study for discipline "Fundamentals of inclusive education"
Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы инклюзионного образования»
Authors: Пущина, Ірина Вікторівна
Pushchina, Iryna V.
Пущина, Ирина Викторовна
Кукліна, Тетяна Сергіївна
Kuklina, Tetyana S.
Куклина, Татьяна Сергеевна
Бабій, Іван Миколайович
Babyi, Ivan M.
Бабий, Иван Николаевич
Keywords: special education
inclusive education
invalidity
correction-development process
спеціальна освіта
інклюзивна освіта
інвалідність
корекційно-розвивальний процес
специальное образование
инклюзивное образование
инвалидность
коррекционно-развивающий процесс
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи інклюзивної освіти» розроблено з урахуванням того, що студенти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» відповідно освітньо-професійним програмам підготовки при реалізації робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», вивчають її на курсах нормативних навчальних дисциплін. EN: Methodical Guidelines for students` individual study for discipline "Fundamentals of inclusive education" have been developed for specialty 016 "Special Education" students and corresponded to educational and professional training programs and working curricula for the Master`s degree. The discipline is normative. RU: Указания к самостоятельной работе по дисциплине «Основы инклюзивного образования» разработаны с учетом того, что студенты специальности 016 «Специальное образование» соответственно образовательно-профессиональным программам подготовки при реализации рабочих учебных планов образовательно-квалификационного уровня «магистр», изучают ее на курсах нормативных учебных дисциплин.
Description: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи інклюзивної освіти» для студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» усіх форм навчання / уклад.: І. В. Пущина, І. М. Бабій, Т. С. Кукліна. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 40 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2613
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри СО та Р

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pushchina_Methodical_Guidelines.pdfМетодичні вказівки534.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.