Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/26
Title: Лабораторні роботи по об’єктно-орієнтованому програмуванню
Other Titles: Лабораторные работы по объектно- ориентированному программированию
Laboratory works tasks in object-oriented programming
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” всіх форм навчання
Authors: Табунщик, Галина Володимирівна
Табунщик, Галина Владимировна
Tabunshchyk, Galyna V.
Миронова, Наталя Олексіївна
Миронова, Наталья Алексеевна
Myronova, Natalia O.
Keywords: клас
спадкування
поліморфізм
інкапсуляція
об’єктно-орієнтоване програмування
стандартна бібліотека шаблонів
class
inheritance
polymorphism
encapsulation
object-oriented programming
Standard Template Library
класс
наследование
полиморфизм
инкапсуляция
объектно- ориентированное программирование
стандартная библиотека шаблонов
Issue Date: 2013
Abstract: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 'Об’єктно-орієнтоване програмування'
Description: Метою даного курсу є вивчення теоретичних основ та практичних аспектів об'єктно-орієнтованого програмування. Дисципліна “Об’єктно-орієнтоване програмування” спрямована на отримання студентом базових знань та практичних навичок з основ сучасної технології створення складних програмних продуктів на базі ідей і принципів об'єктно-орієнтованого методу. Такі знання призначені для використання у розробках програмного забезпечення інформаційних технологій у проектуванні з урахуванням сучасних вимог у відношенні до надійності, якості інтерфейсу та ефективності програмних продуктів, які створюються. Отримані знання та практичні навички мають служити базою для опанування у подальшому нових майбутніх систем програмування, які базуються на ідеях візуального програмування, CASE-технологіях, штучного інтелекту і та інше.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/26
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oop_new_lab.doc163.5 kBMicrosoft WordView/Open
M04122.pdf210.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.