Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2279
Title: Аналіз ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві та шляхи її вдосконалення
Other Titles: Analysis of the efficiency of innovation activity at the industrial enterprise and ways of its improvement
Анализ эффективности инновационной деятельности на промышленном предприятии и пути ее совершенствования
Authors: Андросова, Олена Федорівна
Androsova, Olena F.
Андросова, Елена Федоровна
Keywords: investment policy
innovations
industrial products
intelligent network
cost-effectiveness of products
innovative activities
shunt reactors
factor of financial leverage
інвестиційна політика
інновації
промислова продукції
інтелектуальна мережа
рентабельність продукції
інноваційна діяльність
шунтуючі реактори
коефіцієнт фінансового важеля
инвестиционная политика
инновации
промышленная продукции
интеллектуальная сеть
рентабельность продукции
интеллектуальная сеть
рентабельность продукции
инновационная деятельность
шунтирующие реакторы
коэффициент финансового рычага
Issue Date: 2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Завдяки інноваційні політиці ПАТ «ЗТР», його продукція постійно оновлюється, модернізуються і користується великим попитом споживачів;керовані шунтуючі реактори(пристрої FACTS-кероване обладнання для електричних мереж змінного струму) EN: Thanks to the innovative policy of PJSC "ZTR", its products are constantly updated, modernized and in high demand by consumers, controlled shunt reactors (FACTS-controlled equipment for AC power networks) RU: Благодаря инновационные политике ОАО «ЗТР», его продукция постоянно обновляется, модернизируются и пользуется большим спросом потребителей; управляемые шунтирующие реакторы (устройства FACTS управляемое оборудование для электрических сетей переменного тока)
Description: Андросова О. Ф. Аналіз ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві та шляхи її вдосконалення / О. Ф. Андросова // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп .-Запоріжжя :Запорізький національний університет, - 2015.- С. 103-135.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2279
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Androsova_Analysis_of_the_efficiency.pdfНаукова стаття4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.