Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2192
Title: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів та розрахунково-графічних завдань з дисципліни “Групова динаміка і комунікації”
Other Titles: Methodical instructions for self-dependent student work on "Group dynamics and communications"
Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов и расчётно-графических заданий по дисциплине "Групповая динамика и коммуникации"
Authors: Льовкін, Валерій Миколайович
Олійник, Андрій Олександрович
Lovkin, Valerii M.
Oliinyk, Andriy O.
Лёвкин, Валерий Николаевич
Олейник, Андрей Александрович
Keywords: групова динаміка
комунікації в групах
переговори
лідерство
мотивація
конфлікт
оформлення документації
group dynamics
communications in groups
negotiations
leadership
motivation
conflict
documentation formalization
групповая динамика
коммуникации в группах
переговоры
лидерство
мотивация
конфликт
оформление документации
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дані методичні вказівки призначені для вивчення та практичного освоєння студентами денної форми навчання основ групової динаміки та комунікацій. EN: These are methodical instructions for studying and practical use of basics of group dynamics and communication by students of full-time education. RU: Данные методические указания предназначены для изучения и практического освоения студентами дневной формы обучения основ групповой динамики и коммуникаций.
Description: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів та розрахунково-графічних завдань з дисципліни “Групова динаміка і комунікації” для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” (денної форми навчання) / уклад. В. М. Льовкін, А. О. Олійник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 32 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2192
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lovkin_Methodical_instructions.pdfМетодичні вказівки301.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.