Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2060
Title: Формування фонду рідкісних та цінних видань у Науковій бібліотеці Таврійського ДАТУ
Other Titles: Formation of a fund of rare and valuable publications in Scientific Library of the Tavria State Agrotechnological University
Формирование фонда редких и ценных изданий в Научной библиотеке Таврического ДАТУ
Authors: Білоцька, Ольга Миколаївна
Bilotskaya, Olga M.
Билоцкая, Ольга Николаевна
Keywords: rare editions
valuable publications
rare editions
saving the fund
conference
рідкісні видання
цінні видання
раритетні видання
збереження фонду
конференція
редкие издания
ценные издания
раритетные издания
сохранение фонда
конференция
Issue Date: 2012
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Рідкісні видання - найцінніша частина бібліотечного фонду наукової бібліотеки. Тому його вивчення, збереження і забезпечення доступу до нього сучасним та майбутнім поколінням є одним з найважливіших завдань бібліотеки EN: Rare editions are a valuable part of the scientific library fund library. Therefore, its study, preservation and access to it modern and future generations are one of the most important tasks of the library RU: Редкие издания - ценная часть библиотечного фонда научной библиотеки. Поэтому его изучения, сохранения и обеспечения доступа к нему современным и будущим поколениям является одной из важнейших задач библиотеки
Description: Формування фонду рідкісних та цінних видань у Науковій бібліотеці Таврійського ДАТУ / О. М. Білоцька // Науково-практична конференція "Рідкісні та цінні видання в бібліотеках вищих навчальних закладів Запорізької області", 5 грудня 2012 р., Запоріжжя
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2060
Appears in Collections:Науково-практична конференція бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації (5 грудня 2012 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilotskaya_Formation_of_a_fund.pdfДоклад427.65 kBAdobe PDFView/Open
Bilotskaya_Formation_of_a_fund.ppsxПрезинтація4.83 MBMicrosoft PowerPoint View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.