Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1987
Title: Курсовий проект з дисципліни “Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії”
Other Titles: Курсовой проект по дисциплине “Технологии и системы виртуальной и удаленной инженерии”
Сourse project on discipline “Technologies and systems of virtual and remote engineering”
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії” для студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення
Authors: Пархоменко, Анжеліка Володимирівна
Пархоменко, Анжелика Владимировна
Parkhomenko, Anzhelika V.
Keywords: автоматизація проектування
віддалена та віртуальна лабораторії
інтегроване середовище розробки
електронний пристрій
computer aided design
remote and virtual laboratory
integrated development environment
electronic device
автоматизация проектирования
удаленная и виртуальная лаборатория
интегрированная среда разработки
электронное устройство
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії”. EN: Methodical instructions to сourse project on discipline “Technologies and systems of virtual and remote engineering”are given. RU: Приведены методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине “Технологии и системы виртуальной и удаленной инженерии”.
Description: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії” для студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення усіх форм навчання /Укл.: А.В. Пархоменко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 22 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1987
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СP_on_discipline_Technologies_and_systems_of_virtual_and_remote engineering.pdfМетодичні вказівки793.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.