Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1970
Title: Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу. Монографія
Other Titles: Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу. Монографія.
Удаленный и виртуальный инструментарий в инжиниринге. Монография
Remote and virtual tools in engineering. Monograph
Authors: Пархоменко, Анжеліка Володимирівна
Пархоменко, Анжелика Владимировна
Parkhomenko, Anzhelika V.
Табунщик, Галина Володимирівна
Табунщик, Галина Владимировна
Tabunshchyk, Galyna V.
Поляков, Михайло Олексійович
Поляков, Михаил Алексеевич
Poliakov, Muhailo O.
Гладкова, Ольга Миколаївна
Гладкова, Ольга Николаевна
Gladkova, Olga M.
Каплієнко, Тетяна Ігорівна
Каплиенко, Татьяна Игоревна
Kapliienko, Tetiana I.
Ларіонова, Тетяна Юріївна
Ларионова, Татьяна Юрьевна
Larionova, Tetuyna Y.
Keywords: вбудовані системи
програмно-апаратні платформи
віддалена лабораторія
тестування
метрики
якість
життєвий цикл
embedded systems
hardware and software platforms
remote laboratory
testing
metrics
quality
life cycle
встроенные системы
программно-аппаратные платформы
удаленная лаборатория
тестирование
метрики
качество
жизненный цикл
Issue Date: 2015
Publisher: Дике Поле
Abstract: UK: Книга містить основні концепції використання віртуальних, керованих дистанційно пристроїв, а також розподілених віддалених лабораторій. Розглянуті можливості їх використання при проектуванні вбудованих систем, для розробки систем керування складними електротехнічними установками і комплексами та для оцінювання якості вбудованих систем. EN: The book contains basic concepts for the use of virtual, managed remote devices, as well as distributed remote laboratories. The possibilities of their implementation in the design of embedded systems, for the development of control systems for complex electrical installations and complexes as well as for assessing the quality of embedded systems are considered. RU: Книга содержит основные концепции использования виртуальных, управляемых дистанционно устройств, а также распределенных удаленных лабораторий. Рассмотрены возможности их использования при проектировании встроенных систем, для разработки систем управления сложными электротехническими установками и комплексами и для оценки качества встроенных систем.
Description: Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу : монографія / А. В. Пархоменко, Г. В. Табунщик, М. О. Поляков, О. М. Гладкова, Т. І. Каплієнко, Т. Ю. Ларіонова; за заг. ред. Карстена Хенке. – Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – 250 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1970
ISBN: 978–966–2752–74–8
Appears in Collections:Монографії кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monografya_Technologies_and_systems_of_virtual_and_remote_engineering.pdfМонографія7.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.