Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1958
Title: Якість послуг музеїв техніки м. Запоріжжя
Other Titles: Качество услуг музеев техники города Запорожья
Quality of services of technology museums of the city Zaporozhye
Authors: Бєлікова, Марина Володимирівна
Беликова, Марина Владимировна
Byelikova, Maryna V.
Гресь-Євреінова, Світлана Володимирівна
Гресь-Евреинова, Светлана Владимировна
Hres-Yevreinova, Svitlana V.
Keywords: museums
hospitality industry
museum services
museum product
quality of services
музеї
сфера гостинності
музейні послуги
музейний продукт
якість послуг
музеи
сфера гостеприимства
музейные услуги
музейный продукт
качество услуг
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Abstract: UK: Стаття присвячена аналізу якості послуг музеїв техніки м. Запоріжжя. Вирішальне значення в наданні послуг займає здатність працівників музеїв своєю бездоганою працею домагатися задоволеності відвідувачів наданим обслуговуванням. Постійне підвищення якості – це довгостроковий внесок у забезпечення вірності клієнтури шляхом задоволення її потреб. Робиться висновок, що управління якістю послуг є чинником збільшення відвідуваності музеїв. EN: Thе article is dedicated to analyze the quality of services of technology museums of the city of Zaporozhye. The decisive significance in doing service is ability of museum staff to satisfactory the visitors. Constantly increase of the quality of service is a long-term contribution to the cause of guarantee of the loyalty of clentele. It is concluded that the management of service quality is a factor of increasing the attendance of museums. RU: Статья посвящена анализу качества услуг музеев техники города Запорожье. Решающее значение в оказании услуг занимает способность работников музеев своим безупречным трудом добиваться удовлетворения посетителей предоставленным обслуживанием. Постоянное повышение качества – это долгосрочный вклад в обеспечение верности клиентуры путем удовлетворения ее потребностей. Делается вывод, что управление качеством услуг является фактором увеличения посещаемости музеев.
Description: Бєлікова М. В., Гресь-Євреінова С. В. Якість послуг музеїв техніки м. Запоріжжя / М. В. Бєлікова, С. В. Гресь-Євреінова // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2014. – Випуск 2. – С.401 - 405.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1958
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ТГРБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Byelikova_Hres_Yevreinova_Quality_of_services_of_technology_museums_of_the_city_Zaporozhye.pdfНаукова стаття1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.