Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1957
Title: Аналіз маркетингу та менеджменту Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Other Titles: Анализ маркетинга и менеджмента Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника
Analysis of marketing and management of the National Kyiv-Pechersk historical cultural preserve
Authors: Бєлікова, Марина Володимирівна
Беликова, Марина Владимировна
Byelikova, Maryna V.
Безхлібна, Анастасія Павлівна
Бесхлебная, Анастасия Павловна
Bezkhlibna, Anastasiia P.
Keywords: museums
National Kyiv-Pechersk historical cultural preserve
museum marketing
museum management
museum services
музеї
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
музейний маркетинг
музейний менеджмент
музейні послуги
музеи
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник
музейный маркетинг
музейный менеджмент
музейные услуги
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Abstract: UK: Проаналізовано сучасний стан менеджменту Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника за 2011 – 2015 рр. Запропоновані шляхи оптимізації управління та організації музейної роботи: залучення спонсорських коштів; випуск рекламно-інформаційної презентаційної продукції; рекламно-інформаційні заходи з популяризації діючих музеїв та виставок заповідника (розповсюдження листівок, активна співпраця із телевізійними, друкованими ЗМІ та радіо, соціальних мережах, бігборди з інформацією про роботу музею та ін.); розробка мережі історико-культурних туристичних маршрутів різного спрямування – історичного, мистецького, сакрального тощо; розробка тематичного циклу віртуальних екскурсій; проведення театралізованих історичних вистав; створення системи електронного бронювання квитків та ін. Запропоновано використання сучасних інструментів маркетингу технологій нейромаркетингу, інтернет-маркетингу та ребрендінгу. EN: Analyzes the current state of management of the National Kyiv-Pechersk historical and cultural reserve for 2011–2015. Identified the various ways of optimizing the management and organization of Museum work. The proposed use of modern marketing tools, in particular, technologies, neuromarketing, online marketing and rebranding. RU: Проанализировано современное состояние менеджмента Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника за 2011 – 2015 гг. Предложены пути оптимизации управления и организации музейной работы: привлечение спонсорских средств; выпуск рекламно-информационной презентационной продукции; рекламно-информационные мероприятия по популяризации действующих музеев и выставок заповедника (распространение листовок, активное сотрудничество с телевизионными, печатными СМИ и радио, социальных сетях, бигборды с информацией о работе музея и др.); разработка сети историко-культурных туристических маршрутов разного направления – исторического, художественного, сакрального и т. п.; разработка тематического цикла виртуальных экскурсий; проведение театрализованных исторических представлений; создание системы электронного бронирования билетов и др. Предложено использование современных инструментов маркетинга технологий нейромаркетинга, интернет-маркетинга и брендинга.
Description: Бєлікова М. В., Безхлібна А. П. Аналіз маркетингу та менеджменту Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / М. В. Бєлікова, А. П. Безхлібна //Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. – Випуск 11. – С. 276-279.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1957
Appears in Collections:Наукові статті КМТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Byelikova_Bezkhlibna_Analysis_of_marketing_and_management_of_the_National_Kyiv_Pechersk_historical_cultural_preserve.pdfНаукова стаття1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.