Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1850
Title: Метрологічне забезпечення контролю якості продукції
Other Titles: Metrological support of product quality control
Метрологічне забезпечення контролю якості продукції
Authors: Ігнаткін, Валерій Устинович
Yhnatkyn, Valery. U.
Ігнаткин, Валерий Устинович
Туз, Юліан Михайлович
Tuz, Julian M.
Туз, Юлиан Михайлович
Левківський, Казимир Михайлович
Levkovskyi, Casimir М.
Левковский, Казимир Михайлович
Томашевський, Олександр Володимирович
Tomashevskyi, Oleksandr V.
Томашевский, Александр Владимирович
Keywords: контроль якості продукції
метрологічне обслуговування
засоби вимірювальної техніки,
метрологічна надійність
quality control
metrology services
measuring instruments
metrological reliability
контроль качества продукции
метрологическое обслуживание
средства измерительной техники
метрологическая надежность
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Викладені наукові основи метрологічного забезпечення теорії контролю якості продукції. Розглянуті метрологічні аспекти забезпечення якості роботи пристроїв і систем, комп’ютерні технології статистичної обробки результатів контролю і питання метрологічної експертизи технічної документації. Матеріал, що викладається, ілюстрований прикладами з практики. Книга буде корисною фахівцям у практичній роботі метрологічного забезпечення контролю якості промислової продукції. EN: The scientific principles of metrological support of the theory of quality control of products are stated. Considered metrological aspects of the quality of the devices and systems, computer technology statistical analysis of the findings and issues metrological expertise of technical documentation. The material presented, illustrated by examples from practice. The book will be useful to specialists in the practical work of metrological support of quality control of industrial products. RU: Изложены научные основы метрологического обеспечения теории контроля качества продукции. Рассмотрены метрологические аспекты обеспечения качества работы устройств и систем, компьютерные технологии статистической обработки результатов контроля и вопросы метрологической экспертизы технической документации. Излагаемый материал, иллюстрированный примерами из практики. Книга будет полезна специалистам в практической работе метрологического обеспечения контроля качества промышленной продукции.
Description: Метрологічне забезпечення контролю якості продукції : монографія / В. У. Ігнаткін, Ю. М. Туз, К. М. Левківський, О. В. Томашевський : за ред. Ігнаткін В. У. – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, – 2017. – 202 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1850
Appears in Collections:Монографії кафедри М та НЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yhnatkyn_Metrological_ support.pdfНавчальний посібник2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.