Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1787
Title: Конспект лекцій з інженерного проектування
Other Titles: Lecture notes on engineering design
Конспект лекций по инженерному проектированию
Authors: Поспеєва, Ірина Євгенівна
Шило, Галина Миколаївна
Pospeeva, Iryna E.
Shilo, Galina M.
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Шило, Галина Николаевна
Keywords: техніка
винахідництво
творчість
раціоналізація
мозковий штурм
синектика
морфологічний аналіз
протиріччя
equipment
invention
creation
rationalization
brainstorm
synectics
morphological analysis
contradiction
техника
изобретательство
творчество
рационализация
мозговой штурм
синектика
морфологический анализ
противоречие
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведено лекції з дисципліни 'Інженерне проектування' EN: Lecture notes on discipline 'Engineering design' RU: Приведен конспект лекций по дисциплине 'Инженерное проектирование'
Description: Конспект лекцій з дисципліни "Інженерне проектування" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Г. М. Шило – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 90 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1787
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M05960.PDFМетодичні вказівки873.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.