Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1786
Title: Самостійна та індивідуальна робота з інженерного проектування
Other Titles: Self and individual work on designing of the engineering design
Самостоятельная и индивидуальная работа по инженерному проектированию
Authors: Поспеєва, Ірина Євгенівна
Щурова, Лариса Семенівна
Pospeeva, Iryna E.
Shchurova, Larisa S.
Поспеева, Ирина Евгеньевна
Щурова, Лариса Семеновна
Keywords: техніка
винахідництво
творчість
раціоналізація
мозковий штурм
синектика
морфологічний аналіз
протиріччя
equipment
invention
creation
rationalization
brainstorm
synectics
morphological analysis
contradiction
техника
изобретательство
творчество
рационализация
мозговой штурм
синектика
морфологический анализ
противоречие
Issue Date: 2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 'Інженерне проектування' EN: Methodical recommendations and instructions an independent and individual work on discipline 'Engineering design' RU: Приведены методические рекомендации и указания к выполнению самостоятельной и индивидуальной работы по дисциплине 'Инженерное проектирование'
Description: Методичні вказівки до самостійної, контрольної та індивідуальної роботи з дисципліни "Інженерне проектування" для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: І. Є. Поспеєва, Л. С. Щурова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 22 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1786
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ІТЕЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M05959.PDFМетодичні вказівки346.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.