Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1712
Title: Електронний англо-російсько-український глосарій з інформатики
Other Titles: The electronic English-Russian-Ukrainian glossary of computer science
Электронный англо-русско-украинский глоссарий по информатике
Authors: Корнієнко, Сергій Костянтинович
Korniienko, Serhii K.
Корниенко, Сергей Константинович
Кусаков, Ігор Володимирович
Kusakov, Igor V.
Кусаков, Игорь Владимирович
Скачко, Лідія Павлівна
Skachko, Lidiya P.
Скачко, Лидия Павловна
Keywords: глосарій
переклад
база даних
glossary
translation
data base
глоссарий
перевод
база данных
Issue Date: 2000
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Аналізуються проблеми машинного перекладу. Розглядається архітектура глосарія. Описуються особливості реалізації окремих його компонентів. EN: The problems of machine translation. The architecture glossary. The features of realization of its individual components. RU: Анализируются проблемы машинного перевода. Рассматривается архитектура глоссария. Описываются особенности реализации отдельных его компонентов.
Description: Корнієнко С. К. Електронний англо-російсько-український глосарій з інформатики / С. К. Корнієнко, І. В. Кусаков, Л. П. Скачко // Нові технології навчання : наук.-метод. збірник. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2000. -  Вип. 25.  С. 90-93.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1712
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korniienko_The_ electronic.pdfНаукова стаття96.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.