Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1464
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальністі 8.03040101 «Правознавство» (081 «Право») у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные выводы по результатам проведения аккредитационной экспертизы подготовки магистров по специальности 8.03040101 «Правоведение» (081 «Право») в Запорожском национальном техническом университете
Expert assessment according to the results of accreditation expertise of Master students’ preparation in specialty 8.03040101 “Legislation” (081 “Law”) at Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
правознавство
магістр
expert report
accreditation
legislation
Master
экспертное заключение
аккредитация
правоведение
магистр
Issue Date: 23-Dec-2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: Враховуючи викладене, експертна комісія вважає, що освітня програма другого (магістерського) рівня спеціальності 8.03040101 «Правознавство» (081 «Право») у Запорізькому національному технічному університеті може бути акредитована з ліцензійним обсягом – 40 осіб денної та 10 осіб заочної форми навчання. EN: GENERAL CONCLUSION : taking into account the above-mentioned the Expert Board considers that the education program the second(Master) level specialty8.03040101 “Legislation” (081 “Law”) at Zaporizhzhya National Technical University can be accredited with licensed amount of 40 people for full-time and 10 people for part-time form of education RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного, экспертная комиссия считает, что образовательная программа второго (магистерского) уровня специальности 8.03040101 «Правоведение» (081 «Право») в Запорожском национальном техническом университете может быть аккредитована с лицензионным объёмом – 40 человек дневной и 10 человек заочной формы обучения.
Description: Голова експертної комісії: Бєляков Костянтин Іванович – доктор юридичних наук, професор, завідувач наукової лабораторії правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України; Член експертної комісії: Пєтков Сергій Валерійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1464
Appears in Collections:8.03040101 «Правознавство»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_Legislation.PDFАкредитація спеціальності25.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.