Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1410
Title: Особливості формування неметалевих включень в литій вуглецевій сталі, яка виплавлена в індукційних електропечах малої ємкості
Other Titles: Peculiarities in formation of non-metallic inclusions in cast carbon steel, smelted in the induction furnaces of low capacity
Особенности формирования неметаллических включений в литой углеродистой стали, выплавленной в индукционных злектропечах малой емкости
Authors: Бялік, Гаррі Абрамович
Bialik, Garry A.
Бялик, Гарри Абрамович
Гонтаренко, Володимир Іванович
Gontarenko, Volodymyr I.
Гонтаренко, Владимир Иванович
Бажміна, Евеліна Анатоліївна
Bazhmina, Evelina A.
Бажмина, Эвелина Анатольевна
Keywords: inductor
furnace
steel
non-metallic inclusions
індуктор
піч
сталь
неметалеві включення
индуктор
печь
сталь
неметаллические включения
Issue Date: 2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Розглянуто питання удосконалення технологічного процесу виплавки литих вуглецевих сталей в індукційних печах малої ємкості. Встановлено, що традиційні методи комплексного кінцевого розкислення малих обсягів вуглецевої сталі призводять до утворення в металі скупчень неметалевих включень, що істотно знижують показники ударної в’язкості. Запропоновано оптимальний варіант модифікування малих обсягів вуглецевої сталі силікокальцієм без попереднього розкислення алюмінієм, який забезпечує подрібнення і рівномірний розподіл елементів макро- мікроструктури, глобулярізацію неметалевих включень і стабільне істотне підвищення ударної в’язкості. EN: The problem of improvement of technological process for smelting of cast carbon steels in induction furnaces of small volume was examined. Determined was that conventional methods of complex ultimate deoxidation of small volumes of carbon steel cause the aggregates formation of non-metal impurities, with considered decrease in impact elasticity indices. That is why optional methods for modification with silicocalcium was proposed for small volumes of carbon without preliminary deoxidation with aluminum which predetermines downsizing and even distribution of macro- and microstructure elements, globulization of non-metallic inclusions and stable significant increase in impact elasticity RU: Рассмотрен вопрос совершенствования технологического процесса выплавки литых углеродистых сталей в индукционных печах малой емкости. Установлено, что традиционные методы комплексного конечного раскисления малых объемов углеродистой стали приводят к образованию в металле скоплений неметаллических включений, существенно снижающих показатели ударной вязкости. Предложен оптимальный вариант модифицирования малых объемов углеродистой стали силикокальцием без предварительного раскисления алюминием, который обеспечивает измельчение и равномерное распределение элементов макро- микроструктуры, глобуляризацию неметаллических включений и стабильное существенное повышение ударной вязкости.
Description: Бялик Г. А., Гонтаренко В. И., Бажмина Э. А. Особенности формирования неметаллических включений в литой углеродистой стали, выплавленной в индукционных злектропечах малой емкости / Г. А. Бялик, В. И. Гонтаренко, Э. А. Бажмина // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірник тез XIV Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя, 6-9 жовтня 2015 р. / відп. ред. В.В.Луньов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - С. 33-34.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1410
Appears in Collections:Наукові статті кафедри НГІ та КГ
Наукові статті кафедри М і ТЛВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bialik_Peculiarities_in_formation.pdfНаукова стаття178.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.