Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/141
Title: Лабораторні роботи з статистичних методів управління якістю продукції
Other Titles: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Статистичні методи управління якістю продукції" для студентів спеціальності 7.000001 “Якість, стандартизація і сертифікація” денної і заочної форм навчання
Laboratory work on statistical methods production quality control
Лабораторные работы по статистическим методам управления качеством продукции
Authors: Томашевський, Олександр Володимирович
Tomashevskyi, Oleksandr V.
Томашевский, Александр Владимирович
Keywords: статистична обробка даних
статистичне моделювання
статистичний приймальний контроль
діаграма Парето
діаграмма Ісікави
контрольна карта
statistical data processing
statistical modeling
statistical acceptance control
diagram of Pareto
diagram of Ishikawa
control chart
статистическая обработка данных
статистическое моделирование
статистический приемочный контроль
диаграмма Парето
диаграмма Исикавы
контрольная карта
Issue Date: 2013
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: Uk: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 'Статистичні методи управління якістю продукції ' EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory works on discipline «Statistical methods production quality control» RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторних работ по дисциплине 'Статистические методы контроля качества продукции '
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Статистичні методи управління якістю продукції" для студентів спеціальності 7.000001 “Якість, стандартизація і сертифікація” денної і заочної форм навчання /Укл.: О.В.Томашевський − Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.− 40 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/141
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри М та НЕ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mu_SM.pdfМетодичні вказівки581.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.