Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1399
Title: Складальні креслення та креслення загального вигляду
Other Titles: Сборочные чертежи и чертежи общего вида
Assembly drawings and general views
Authors: Шаломєєв, Вадим Анатолійович
Shalomeev, Vadim A.
Шаломеев, Вадим Анатольевич
Бажміна, Евеліна Анатоліївна
Bazhmina, Evelina A.
Бажмина, Эвелина Анатольевна
Вергун, Олена Михайлівна
Vergun, Olena M.
Вергун, Елена Михайловна
Keywords: складальне креслення
загальний вигляд
специфікація
робоче креслення
масштаб
габаритні розміри
стандартні вироби
assembly drawing
general view
specification
detail drawing
scale
overall dimensions
standard products
сборочный чертеж
общий вид
спецификация
рабочий чертеж
масштаб
габаритные размеры
стандартные изделия
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Вивчення державних стандартів при виконанні складальних креслень та креслень загального вигляду EN: Learning the state standards for assembly drawings and general views RU: Изучение государственных стандартов при выполнении сборочных чертежей и чертежей общего вида
Description: Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” до теми “Виконання складальних креслень та креслень загального вигляду” для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / уклад.: В. А. Шаломєєв, Е. А. Бажміна, О. М. Вергун – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1399
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін КНГІКГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M05485.pdfМетодичні вказівки2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.