Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1315
Title: Курсовий проект з дисципліни “CAD/CAM/CAE-системи в проектуванні та виробництві наукоємної продукції”
Other Titles: Курсовой проект по дисциплине “CAD/CAM/CAE-системы в проектировании и производстве наукоемкой продукции”
Сourse project on discipline “CAD/CAM/CAE systems”
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “CAD/CAM/CAE-системи в проектуванні та виробництві наукоємної продукції” для студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
Authors: Пархоменко, Анжеліка Володимирівна
Пархоменко, Анжелика Владимировна
Parkhomenko, Anzhelika V.
Keywords: автоматизація проектування
віддалена та віртуальна лабораторії
інтегроване середовище розробки
електронний пристрій
computer aided design
remote and virtual laboratory
integrated development environment
electronic device
автоматизация проектирования
удаленная и виртуальная лаборатория
интегрированная среда разработки
электронное устройство
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Наведені методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “CAD/CAM/CAE-системи в проектуванні та виробництві наукоємної продукції”. EN: Methodical instructions to сourse project on discipline "CAD/CAM/CAE" are given. RU: Приведены методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине “CAD/CAM/CAE-системы в проектировании и производстве наукоемкой продукции”.
Description: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “CAD/CAM/CAE-системи в проектуванні та виробництві наукоємної продукції” для студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології денної форми навчання /Укл.: А.В. Пархоменко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 22 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1315
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сourse_project_CAD_CAM_CAE_systems.pdfМетодичні вказівки815.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.