Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1259
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія алгоритмів”
Other Titles: Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Теория алгоритмов"
Methodical instructions for laboratory works on "Theory of algorithms"
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія алгоритмів” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (денної форми навчання)
Authors: Льовкін, Валерій Миколайович
Лёвкин, Валерий Николаевич
Lovkin, Valerii M.
Олійник, Олексій Олександрович
Олейник, Алексей Александрович
Oliinyk, Oleksiy O.
Keywords: структури даних
купи
черги з пріоритетами
жадібні алгоритми
динамічне програмування
алгоритми для роботи з графами
data structures
heap
priority queues
greedy algorithms
dynamic programming
graph algorithms
структуры данных
кучи
очереди с приоритетами
жадные алгоритмы
динамическое программирование
алгоритмы для работы с графами
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дані методичні вказівки призначені для вивчення студентами денної форми навчання теорії алгоритмів та практичного засвоєння вміння використовувати дані алгоритми в процесі розв’язання практичних завдань шляхом розроблення програмного забезпечення. EN: These are methodical instructions for studying oftheoryof algorithms and practical use of the algorithms for practical tasks solving using software development by students of full-time education. RU: Данные методические указания предназначены для изучения студентами дневной формы обучения теории алгоритмов и практического освоения умения использовать данные алгоритмы в процессе решения практических заданий путем разработки программного обеспечения.
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія алгоритмів” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (денної форми навчання) / В.М. Льовкін, О.О. Олійник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 28 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1259
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theory_of_algorithms.pdfМетодичні вказівки238.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.