Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1250
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Алгоритмізація та програмування”
Other Titles: Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Алгоритмизация и программирование"
Methodicalinstructionsforlaboratoryworkson "Algorithmization and programming"
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Алгоритмізація та програмування” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (денної форми навчання)
Authors: Льовкін, Валерій Миколайович
Лёвкин, Валерий Николаевич
Lovkin, Valerii M.
Keywords: програмування
C++
умовні оператори
цикли
масиви
покажчики
рядки
programming
conditional operators
loop statements
array
pointer
string
программирование
условные операторы
циклы
массивы
указатели
строки
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дані методичні вказівки призначені для вивчення та практичного освоєння студентами денної форми навчання алгоритмізації та програмування. EN: These are methodical instructions for studying and practical use of algorithmizationand programming by studentsof full-time education. RU: Данные методические указания предназначены для изучения и практического освоения студентами дневной формы обучения алгоритмизации и программирования.
Description: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Алгоритмізація та програмування” для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (денної форми навчання) / В.М. Льовкін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 64 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1250
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Algorithmization_and_programming.pdfМетодичні вказівки947.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.