Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1234
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі»
Other Titles: Методические указания к лабораторным работам и самостоятельной работе по дисциплине «Интернет-технологии в бизнесе»
Methodical instructions for laboratory works and independent work on discipline «Internet technologies in business»
Authors: Дейнега, Лариса Юріївна
Дейнега, Лариса Юрьевна
Deynega, Larysa Y.
Keywords: Інтернет-технології
сайт
оптимізація сайту
Web-тестування
платіжні системи
Internet technologies
site
site optimization
Web-testing
payment systems
интернет-технологии
оптимизация сайта
Web-тестирование
платежные системы
Issue Date: 2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Дані методичні вказівки призначені для отримання студентами знань з різних видів сучасної підприємницької діяльності з використанням Internet, з технічними та програмними засобами реалізації інформаційних процесів. EN: These guidelines appointed for students with different types of knowledge of modern business activities using the Internet, with technical and software implementation of information processes. RU: Данные методические указания предназначены для получения студентами знаний по различным видам современной предпринимательской деятельности с использованием Internet, с техническими и программными средствами реализации информационных процессов.
Description: Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі» для студентів спеціальності 7.05010302 «Інженерія програмного забезпечення» всіх форм навчання / Укладач Л.Ю. Дейнега. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 55 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1234
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ПЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Internet_technologies_in_business.pdfМетодичні вказівки1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.